Działania & Produkty

Projekt CHECK & DESIGN wspiera nauczycieli w zdobyciu innowacyjnych cyfrowych metod i pedagogiki wykrywania fałszywych wiadomości w Internecie, opracowywaniu cyfrowych materiałów i narzędzi do nauki, wspieraniu efektywnego korzystania ze źródeł internetowych.

Celem projektu jest:

– Zwiększenia wykorzystania zasobów cyfrowych w edukacji i zwiększenie jego roli w zwalczaniu dezinformacji;

– Rozwijania kluczowych umiejętności uczniów, by stali się aktywnymi obywatelami;

– Wprowadzenie cyfrowej technologii edukacyjnej do wszystkich nauczanych przedmiotów w celu zmiany schematów stosowanych w edukacji klasycznej;

– Podniesienie świadomości uczniów na temat działań kulturalnych realizowanych na poziomie lokalnym.

W ramach projektu  MOOC – The Massive Open Online Course  do tworzenia podręczników cyfrowych nauczyciele będą zdobyć niezbędne umiejętności i narzędzia do wykrywania fałszywych wiadomości w Internecie i tworzenia środowiska współpracy szkół realizujących projekt.

Nauczyciele będą przekazywać kompetencje swoim uczniom, którzy będą testować i oceniać opracowane materiały. Uczniowie przeanalizują strukturę, zawartość, układy i elementy grywalizacji, aby ocenić możliwości ich wdrożenia do szkół.

Nauczyciele przeprowadzą badania dotyczące grupy roboczej Eurocities ds. kultury. Uczniowie będą zaangażowani w spotkania z lokalnymi decydentami odpowiedzialnymi za politykę kulturalną i edukacyjną związaną z projektami Eurocities.

Po wspólnym wydarzeniu szkoleniowym dla personelu nauczyciele będą mogli stworzyć wspólne środowisko uczenia się ze swoimi uczniami w celu opracowania cyfrowych podręczników.

Cyfrowe podręczniki wyjaśnią możliwości Eurocities w zakresie opracowywania polityki kulturalnej miasta (oraz wpływu na rozwój kulturalny i uczestnictwo młodzieży w lokalnej społeczności.

Po zakończeniu projektu zostaną zrealizowane następujące produkty:

1. Kurs MOOC dotyczący umiejętności informacyjnych dla nauczycieli i uczniów szkół partnerskich

Otwarte zasoby edukacyjne dostosowane do potrzeb uczniów, aby zwiększyć zdolność uczniów do wykrywania fałszywych wiadomości, śledzenia wiadomości, wyszukiwania źródeł informacji i zrozumienia procesów rozpowszechniania informacji.

2. Cyfrowy zestaw narzędzi do wspólnego uczenia się i nauczania

Twórcom przyświeca założenie, że kluczem do skutecznego i satysfakcjonującego uczenia się i nauczania jest korzystanie z narzędzi ICT do wspólnego uczenia się w szkole. Dla efektywnego wprowadzania nowych rozwiązań technologicznych i dydaktycznych do szkół jest zapewnienie zgodności tych rozwiązań z wartościami nauczycieli oraz z podstawą programową i realnymi zadaniami szkoły, w tym z przygotowaniem uczniów do egzaminów.

Zostaną również zaprezentowane cyfrowe podręczniki stworzone w ramach lokalnych projektów pilotażowych i działań wirtualnych.

3. Europejski program nauczania cyfrowego

Badania porównawcze i rekomendacje dotyczące innowacyjnego cyfrowego programu nauczania skierowanego do nauczycieli szkół średnich.