NARZĘDZIA i MEDIA

The Massive Open Online Course 

MOOC jest otwartym zasobem edukacyjnym dostosowanym do zwiększania zdolności uczniów do wykrywania fałszywych wiadomości, docierania do różnych źródeł informacji i zrozumienia procesów rozpowszechniania informacji.

W ramach procesu współprojektowania kursu, można go podzielić na następujące działania:

• seminarium internetowe ze wszystkimi partnerami podczas tworzenia platformy, w celu zbadania środowiska MOOC i przetestowania prototypu zasobów edukacyjnych (układ, czas trwania…);

• eksploracja pojedynczych obszarów z przewodnikiem struktury EduOpen;

• systematyczne zbieranie opinii nauczycieli za pośrednictwem specjalnych forów.

Międzynarodowy i międzykulturowy wymiar kursu jest jedną z największych wartości MOOC. Międzynarodowa interakcja jest istotną wartością edukacyjną dla zaangażowanych uczniów i nauczycieli (około 200 członków), jak również dla wszystkich twórców projektu. Ponadto warto wspomnieć o roli „współtwórców”, jaką odegrali nauczyciele ze szkół partnerskich nad realizacją MOOC.

Kurs skierowany jest do uczniów szkół średnich (14-19 lat) i  stanowi pilotażową inicjatywę współtworzenia zasobów edukacyjnych na temat Digital Information Literacy. Dzięki koordynacji instytucji partnerskiej ”CREMIT” i współpracy wszystkich partnerów zaangażowanych w projekt, zasoby i działania online zostaną opracowane, poprawione i przyjęte do realizacji w szkołach.

Korzystanie z zasobów MOOC ma na celu zwiększenie umiejętności cyfrowych, zgodnie z zaleceniami „Digital Competence Framework 2.0” – DIGCOMP: Europejskie ramy kompetencji cyfrowych.

Kurs poszerza również wiedzę związaną z następującymi zagadnieniami:
– jak artykułować potrzeby informacyjne;
– jak wyszukiwać dane, informacje i treści w środowiskach cyfrowych
– jak uzyskać dostęp do informacji i jak poruszać się między nimi;
– jak tworzyć i aktualizować osobiste strategie wyszukiwania;
– jak analizować, porównywać i krytycznie oceniać wiarygodność i rzetelność źródeł danych, informacji i treści cyfrowych.

MOOC składa się z 6 modułów i każdy z nich zawiera lekcje wideo, szczegółowe zasoby tematyczne, e-tivities, materiały cyfrowe do pogłębienia każdego tematu, test końcowy. Każda szkoła może dowolnie realizować kurs: nauczanie mieszane, nauczanie online i we własnym tempie.

 • Media i wiadomości
 • Algorytm
 • Wyszukiwanie informacji
 • Prawo autorskie
 • Źródła
 • Udział onlin

EduOpen to projekt finansowany przez włoskie Ministerstwo Edukacji, Szkolnictwa Wyższego i Badań Naukowych. Ma na celu stworzenie platformy do świadczenia kursów określanych jako Mooc (Massive Open Online Courses) przez sieć włoskich uniwersytetów i grupę wybranych partnerów. 

Utworzona sieć jest otwarta na członkostwo innych uczelni oraz organów/stowarzyszeń/sieci o szczególnym znaczeniu naukowym i kulturalnym.

Jednym z członków EduOpen jest Università Cattolica del Sacro Cuore – koordynator projektu „Check and Design”, dlatego uczniowie i nauczyciele ze szkół parnerskich mogli wziąć udział w kursie

„Information Literacy”, którego celem było zwiększanie umiejętności w zakresie wykrywania fałszywych wiadomości, śledzenia źródeł informacji i zrozumienia procesów rozpowszechniania informacji.

Podręcznik cyfrowy

Local pilots

Korzystając z badań źródłowych, wywiadów przeprowadzonych wśród uczniów i nauczycieli ze szkół partnerskich oraz umiejętności cyfrowych nabytych podczas szkolenia projektowego, nauczyciele zdobyli umiejętności, aby z powodzeniem stworzyć cyfrowy podręcznik ze swoimi uczniami!

Dzięki metodzie opartej na współpracy nauczyciele przekształcili klasę w cyfrowy zespół redakcyjny, który zaprezentował prace wykonane przez Eurocities i w formacie cyfrowym przedstawili swoje miasto w wymiarze kulturowym.

Zostaną przeprowadzone badania ankietowe sprawdzające umiejętności cyfrowe oraz ich reinwestowanie w środowisku szkolnym. Wyniki badań mają udzielić odpowiedzi na pytania:
– obejmować działania edukacyjne, zadania i oceny, które wymagają od osób uczących się wyrażania siebie za pomocą środków cyfrowych oraz modyfikowania i tworzenia treści cyfrowych w różnych formatach.
– wskazać sposoby tworzenia i edytowania dobrze zdefiniowanych treści w dobrze zdefiniowanych formatach,
– operować nowymi, różnymi elementami treści i informacji, modyfikując je, udoskonalając, ulepszając i integrując je w celu stworzenia nowych i oryginalnych.

Grafika_P1

Inicjatywy wychodzące z 5 krajów reprezentowanych przez partnerstwa dotyczą takiej tematyki jak: promowanie kultury, urbanistyczne  zabytki, tereny zielone, wystawy, festiwale, przestrzenie do zaprezentowania lokalnych talentów. Lista jest stale aktualizowana, ponieważ uczniowie dostarczają dalszych atrakcyjnych tematów. Zestaw cyfrowych podręczników zostanie zebrany w celu udostępnienia go w ramach 5 krajowych konkursów szkolnych i wirtualnych wymian, w których zaangażowanie uczniów zostanie jeszcze bardziej zwiększone, a ponadnarodowe inspirujące przedsięwzięcia zostaną szeroko rozpowszechnione!

Końcowe prace zostaną włączone do zestawu narzędzi Digital Collaborative Learning Toolkit dla nauczycieli.

Kompetencje cyfrowe

Technologia zmieniła możliwości nauczania i uczenia się. Wysoka ocena Komisji Europejskiej doprowadziła do ustanowienia planu edukacji cyfrowej i umieszczenia tego tematu wśród najważniejszych umiejętności, które należy rozwijać, aby zapewnić konkurencyjną UE w przyszłości.

Key Competences for Lifelong Learning

Szkoły są głównym środowiskiem, w którym rozwija się umiejętności cyfrowe, aby uniknąć przyszłych luk i braków utrudniających zatrudnienie w Europie. Badania przeprowadzone przez KE podkreśliły, że 76% uczniów szkół średnich nigdy lub prawie nigdy nie zajmuje się kodowaniem lub programowaniem w szkole. Większość uczniów nie potrafi ocenić wiarygodności tego, co czyta w sieci, zlokalizować informacje i samodzielnie się poruszać. Stąd niezwykle ważne są wszelkie działania zmierzające do zwiększenia kompetencji cyfrowych wśród uczniów.

Nauczyciele stoją przed wyzwaniem przygotowania uczniów. nie tylko do obsługi nowoczesnych urządzeń czy radzenia sobie z nadmiarem informacji, ale do umiejętnego i efektywnego ich wykorzystywania. Wszechobecność urządzeń cyfrowych, oczekiwania ze strony pracodawcy, jak również potrzeba pomagania uczniom w uzyskaniu kompetencji cyfrowych tak, by przygotować ich do funkcjonowania w świecie nasyconym technologiami nakłada na nauczycieli konieczność posiadania tychże kompetencji na wysokim poziomie, co podkreśla Digital Competence of Educators”.

NARZĘDZIA I APLIKACJE INTERNETOWE

Animoto jest aplikacją umożliwiającą automatyczne utworzenie filmów (wyglądających jak teledyski) ze zdjęć i/lub materiału filmowego. Pozwala na dodawanie do obrazów tła muzycznego z bogatej biblioteki utworów. Daje możliwość osadzania filmów na własnej stronie internetowej, dodawania ich do serwisu YouTube oraz pobierania na dysk komputera.

Blabberize to narzędzie do edycji zdjęć, które tworzy animacje wygłaszające dowolne teksty i poruszające ustami. Przeglądaj gotowe blabery lub twórz nowe. Prześlij obraz z komputera, wybierz obszar, który stanie się gadającymi „ustami”, i nagraj dźwięk za pomocą mikrofonu lub prześlij krótki plik .mp4 z komputera.

Calaméo to bezpłatny serwis, w którym po założeniu konta możemy przesyłać na swoje konto dokumenty w formatach PDF, DOC, RTF, PPT, PPS i XLS. Zostają one przekonwertowane do formatu książeczki i w takiej postaci można też publikować je np. na blogu lub stronie internetowej.

Canva jest bardzo dobrym programem do tworzenia grafiki. Oferuje gotowe szablony do różnych celów i łatwy w obsłudze edytor. Można tworzyć piękne zaproszenia, wizytówki, plakaty, ulotki, kartki pocztowe, prezentacje, kolaże zdjęć, infografiki. Do dyspozycji mamy też okolicznościowe grafiki, którymi możemy uatrakcyjnić nasze prace. Program działa na zasadzie „kliknij i upuść”. To niezwykle łatwe w obsłudze narzędzie, przy pomocy którego przygotujesz grafiki na: swoją stronę na Facebooku, blog, profil na Instagramie a także ulotkę, prezentację czy zaproszenie.

Duolingo to aplikacja do nauki obcych języków. Możesz nauczyć się dowolnego języka, jaki chcesz. Oczywiście dzięki temu możesz ćwiczyć swoje umiejętności czytania, pisania i mówienia. A także nauczyć się wielu nowych słówek.

Google Slides to narzędzie intuicyjne, które oferuje innowacyjne rozwiązania. Nadaje się idealnie także do pracy zdalnej. Tworząc prezentację możesz przebywać w dowolnym miejscu na ziemi: bez problemu udostępnisz ją innym.

HelloTalk jest pierwszą globalną społecznością wymiany językowej i kulturowej. Można tam łączyć się i rozmawiać z native speakerami innych języków, których się uczyłeś lub chcesz się nauczyć. Nawiązać kontakt z prawdziwymi ludźmi, którzy pomogą Ci z gramatyką, akcentem i przybliżą Ci swoją kulturę. Pomaga przełamać bariery językowe, zobaczyć różnorodność kulturową

Jamendo to darmowa aplikacja. Można tam słuchać muzyki. Dzięki tej aplikacji możesz odkryć niezależnych artystów i propozycje podobnych wykonawców, albumów lub utworów. Możesz także tworzyć własne listy odtwarzania i zapisywać ulubioną muzykę.

Joomag to aplikacja, w której można przeglądać i czytać tysiące interaktywnych magazynów za darmo lub jeśli szukasz prostego sposobu tworzenia niestandardowych interaktywnych publikacji cyfrowych, Joomag jest idealny dla Ciebie. Aplikacja zapewnia wszystkie narzędzia potrzebne do stworzenia idealnego projektu.

Kreator CV to program, który może być naprawdę pomocny i przydatny, gdy po raz pierwszy aplikujesz o pracę i nie wiesz, co powinieneś zrobić. Ten program bardzo pomaga w tworzeniu własnego CV. Dzięki temu masz pewność, co powinieneś napisać o sobie i o tym, czym Twój pracodawca może być zainteresowany.

Lino Live Journalis serwis społecznościowy, w którym użytkownicy mogą tworzyć własny blog lub pamiętnik. Każdy post w twoim pamiętniku ma swoją własną stronę internetową. Inni użytkownicy mogą komentować twoje posty w dzienniku lub blogu. Znajdziesz tam również zakładkę ,,Znajomy”, która czyni tę stronę bardziej społecznościową. Ta strona internetowa to wyjątkowe miejsce, w którym ludzie dzielą się swoimi życiowymi historiami, udzielają porad i wymieniają się pomysłami.

LoonaPix jest edytorem obrazów. Jest naprawdę łatwy w użyciu. Trzeba tylko wybrać efekt zdjęcia, a następnie wybrać zdjęcie, które chcesz edytować. I to wszystko! Możesz uzyskać piękny obraz w mniej niż kilka sekund.

Padlet jest wirtualną tablicą. Możemy na niej umieszczać wiadomości dla kolegów i uczniów. To proste w obsłudze narzędzie może także służyć jako obszar roboczy do współpracy uczniów i nauczycieli, gromadzenia zbiorów, prostych konkursów, wspólnych opowieści, otrzymywania informacji zwrotnej, czy składania życzeń. Zastosowań może być bardzo dużo.

Piktochart to proste w obsłudze narzędzie do szybkiego tworzenia infografik, plakatów, prostych raportów czy nawet prezentacji na bazie gotowych szablonów. Do każdego z formatów mamy do wyboru szablony (darmowe i płatne), które możemy przerobić, a potem pobrać lub umieścić za pomocą fragmentu kodu (embed) na naszej stronie.

Pixton – dzięki programowi możesz stworzyć wyjątkowy komiks i natychmiast go opublikować. Możesz wybrać dowolne tło akcji, postacie i rekwizyty. Ciekawą funkcją jest możliwość modyfikowania ruchu, gestów i mimiki bohaterów. Narzędzie jest płatne, ale uczeń może założyć bezpłatne konto trialowe.

PowerShow.com to witryna, która umożliwia przeglądanie i udostępnianie prezentacji PowerPoint online wraz z: audio, wideo, muzyką, animacjami, efektami przejścia, hiperłączami i innymi. Dzięki PowerShow.com możesz przesyłać prezentacje PowerPoint, które zostaną automatycznie przekonwertowane na multimedialne pokazy slajdów Flash w ciągu kilku minut.

Prezi jest edytorem prezentacji multimedialnych online. Aplikacja zapewnia użytkownikowi stworzenie efektywnie wyglądających prezentacji przy niewielkim wkładzie pracy. Użytkownicy korzystający z Prezi mają możliwość pokazania  w kreatywniejszy sposób. Prezi pozwala tworzyć prezentacje z połączenia grafiki, tekstu, muzyki, dokumentów, a nawet prezentacji wcześniej utworzonej w programie Power Point.

Voki to internetowe narzędzie do tworzenia animowanych postaci. Można wybrać dowolną postać z mnóstwa propozycji, dobrać jej ubiór, gesty, fryzurę, akcesoria, tło, itp. Wygenerowana postać, której dodamy swój głos, może wyrażać nas samych (awatar), np. wprowadzać do tematu, zapraszać na swojego bloga.

Wattpad to bezpłatna aplikacja mobilna, w której można pisać i publikować swoje artykuły, opowiadania i wiersze. Inni użytkownicy mogą komentować, polubić i zapisywać ulubione artykuły we własnej bibliotece.

Wittycomics to prosty generator do tworzenia komiksów. Intuicyjna obsługa, program generuje polskie znaki.

Answer Garden jest narzędziem internetowym służącym do przeprowadzania ankiet i zbierania informacji. Przydaje się również do przeprowadzania szybkiego głosowania.

Augmented story and virtual reality dają poczatkującym pisarzom i opowiadaczom róznych historyjek najlepsze narzędzie do zanurzenia odbiorców w ich opowieściach. Twórcy treści przesuwają granice opowiadania historii i wykorzystują AR/VR, aby opowiadać nowe historie w bardziej wciągający sposób.

BeFunky to jeden z wielu dostępnych w sieci edytorów zdjęć, który może pochwalić się rozbudowanym zestawem podstawowych opcji. Głównym celem jest szeroki wybór filtrów i dodatków aplikacyjnych.

Blogger – darmowy serwis blogowy stworzony w 1999 roku przez Pyra Labs, następnie przejęty i rozwijany przez Google (od 2003 roku). Zsynchronizowano z Picasa Web Albums. Blogi użytkowników są najczęściej widoczne w domenie blogspot.com.

Book Creator oferuje prosty panel graficzny, który daje nauczycielom i uczniom możliwość tworzenia fajnych poradników, książek i komiksów.

Calameo jest popularną cyfrową platformą wydawniczą. Po utworzeniu konta możesz przesyłać dokumenty platformy w formatach PDF, DOC, RTF, PPT, PPS i XLS. Są konwertowane do formatu e-booka.

Creatica Studio’s Team to grupa profesjonalistów, pracujących z kreatywnością i entuzjazmem w dziedzinie Web Design i Graphic Design, marketingu internetowego i multimediów.

Dotstorming to interaktywne narzędzie e-learningowe. Jego głównym zastosowaniem jest umożliwienie użytkownikom wspólnej burzy mózgów na otwartej tablicy.

Emaze to ciekawe, proste w obsłudze narzędzie do tworzenia prezentacji 3D. Oferuje sporo pięknych motywów, podzielonych na kategorie oraz ciekawe efekty animacyjne i wiele elementów (czcionki, kształty), którymi można wzbogacać swoje prace. Gotowe prezentacje są dostępne online, można też umieszczać je na stronach internetowych. W darmowej wersji mamy 200MB przestrzeni na prace.

Flipgrid pozwala wszystkim uczniom mówić w tym samym czasie (na telefonach, tabletach czy laptopach z mikrofonem), a nauczyciel może spokojnie wysłuchać wypowiedzi po lekcji. Flipgrid daje też pewną intymność – uczeń mówi cicho, do telefonu, a nie do całej klasy.

Genially to narzędzie internetowe, które umożliwia użytkownikowi tworzenie interaktywnych prezentacji. Posiada wiele różnych opcji wyświetlania informacji, takich jak mapy myśli czy klipy wideo.

Grodebat zapewnia prowadzenie krótkich dyskusji z dużą liczbą uczestników.

iNaturalist to internetowa sieć społecznościowa, w której ludzie dzielą się informacjami na temat różnorodności biologicznej, aby pomóc sobie nawzajem w poznawaniu przyrody. Można jej używać do rejestrowania własnych obserwacji, uzyskiwania pomocy w identyfikacji, współpracy z innymi w celu zbierania informacji do wspólnego celu lub uzyskiwania dostępu do danych obserwacyjnych zebranych przez użytkowników iNaturalist.

Issuu to bezpłatna platforma umożliwiająca prezentację dokumentów PDF w przystępnej i ciekawej formie. Ta strona powstała z myślą o różnego rodzaju dokumentach: tekstach, reportażach, albumach, magazynach internetowych itp.

Iwishyouto to bezpłatna galeria animowanych kart okolicznościowych. Możesz więc tworzyć kartki z życzeniami dla swoich przyjaciół, bliskich lub po prostu dla zabawy.

Kahoot to interaktywne narzędzie internetowe służące do tworzenia quizów. Aplikacja jest bardzo przyjazna dla użytkownika i łatwa do zrozumienia. Jest powszechnie używany do tworzenia ankiet i kwestionariuszy.

Kizoa to darmowy program do tworzenia niekonwencjonalnych pokazów slajdów, filmów, kolaży, a także edycji zdjęć. Ponadto Kizoa posiada szeroki wybór efektów, animacji i muzyki. Jest naprawdę łatwy w użyciu i można uzyskać niesamowite rezultaty.

LearningApps jest darmową i łatwą w obsłudze platformą. Użytkownicy mogą tworzyć własne gry, quizy, krzyżyki i wiele innych rzeczy w celu edukacji. Gry mogą być przechowywane jako prywatne lub publiczne. Możesz grać i korzystać z gier innych użytkowników. A ta platforma jest dostępna w wielu językach.

Madmagz to strona internetowa, która umożliwia tworzenie, dystrybucję i, w razie potrzeby, sprzedaż czasopism.

Mentimeter to narzędzie internetowe, które oferuje użytkownikowi szeroki wachlarz możliwości w zakresie zbierania informacji. Umożliwia przeprowadzanie głosowań, ankiet i prezentacji.

Mind Meister to internetowa aplikacja do tworzenia map myśli, która umożliwia użytkownikom wizualizację, udostępnianie i prezentowanie swoich myśli.

Pic Collage to aplikacja służąca do edycji zdjęć i tworzenia zabawnych kolaży ze zdjęć. Dzięki tej aplikacji możemy edytować zdjęcia, które są dostępne w pamięci smartfona, wycinać wybrane elementy i dodawać do wybranego tła.

Pic Monkey to internetowy edytor zdjęć cyfrowych. Aplikacja pozwala szybko i łatwo poprawić jakość zdjęć zapisanych na dysku twardym.

Picsart to aplikacja do edycji zdjęć i wideo z narzędziami do dodawania filtrów i różnych efektów. Aplikacja jest bezpłatna i oferuje zakupy naklejek i innych elementów graficznych w aplikacji.

PictraMap to narzędzie online do tworzenia niesamowitych animacji podróżniczych. Pomaga dzielić się swoimi niesamowitymi wrażeniami z podróży ze światem.

Quizizz to platforma internetowa, która umożliwia tworzenie własnych quizów oraz korzystanie z już istniejących. Quizy mogą być narzędziem wprowadzania nowych zagadnień lub sposobem na sprawdzenie zdobytej już przez uczniów wiedzy w formie sprawdzianów wiedzy.

Scratch to edukacyjny obiektowy język przeznaczony do nauczania dzieci i młodzieży podstaw programowania. Pozwala tworzyć własne interaktywne historie, animacje, gry i muzykę za pomocą skryptów złożonych z gotowych klocków.

Scribble Maps to bezpłatna aplikacja do tworzenia map online, bez konieczności rejestracji. Mapy Scribble oferują takie funkcje, jak ustawianie oznaczeń miejsc, dodawanie obrazów i szereg narzędzi do rysowania. Utworzone mapy można zapisać do ponownego wykorzystania w przyszłości i wyeksportować jako pliki JPG lub KML.

SoundCloud – portal internetowy dla artystów muzycznych. Ma na celu umożliwienie artystom zaprezentowania własnych prac i dyskusji na poruszane przez nich tematy.

Spark adobe zapewnia łatwe tworzenie grafiki dla mediów społecznościowych, stron internetowych i usług dostępu krótkoterminowego.

Story Jumper to aplikacja, która pozwala tworzyć, opowiadać i publikować własne książki w twardej i miękkiej oprawie. Możesz czytać i słuchać książek innych twórców.

Survey Monkey to narzędzie oferujące możliwość tworzenia ankiet online.

Tricider – narzędzie do zbierania informacji do burzy mózgów.

Wordwall to bezpłatne narzędzie online do tworzenia zajęć edukacyjnych. Za pomocą tego narzędzia nauczyciele mogą wprowadzić temat, który chcieliby omówić w klasie, do Wordwall i otrzymać różnorodne gotowe, w pełni konfigurowalne działania, takie jak quizy, gry słowne, pościgi w labiryncie i wiele innych.

DEZINFORMACJA

LITERATURA PRZEDMIOTU

 • Bąkowicz Katarzyna, Fake news, Wyd. ASPRA, 2020.
 • Boese, Alex, Fake newsy i inne fałszerstwa od średniowiecza do XXI wieku. Warszawa : Amber, 2018.
 • Czym różni się dezinformacja od fake newsa? Podcast
 • Dezinformacja – inspiracja – społeczeństwo : social cybersecurity, Red. Daniel Boćkowski, Ewa Dąbrowska-Prokopowska Patrycja Goryń, Kamil Gorynia, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, 2022.
 • Dzienkiewicz Marta, Trzeciakowska Justyna Hrabiec-Hojda Patrycja, Drobny Małgorzata, Weryfikacja informacji. Techniki i narzędzia.
 • Jackson Tom,  Fake News (What’s the Issue?), Wyd. Qed Publishing, 2020.
 • Kuczyńska Teresa, Dezinformacja zamiast informacji ,W: Tygodnik Solidarność 2005, nr 10, s. 18-19
 • Kupiecki Robert, Bryjka Filip, Tomasz Chłoń, Dezinformacja międzynarodowa , Wyd. Naukowe Scholar, 2022
 • Łódzki, Bartłomiej, “Fake news”, dezinformacja w mediach internetowych i formy jej zwalczania w przestrzeni międzynarodowej , W: Polityka i Społeczeństwo nr 4 (2017), s. 19-30
 • Mierzyńska Anna, Efekt niszczący. Jak dezinformacja wpływa na nasze życie, Wyd. Agora, 2022
 • Ogdowski Marcin, DezInformacja, Wyd. Warbook, 2018.
 • Rid Thomas, Wojna informacyjna, Wyd. Bellona, 2022.
 • Rosińska Klaudia, Fake news. Geneza, istota, przeciwdziałanie, Warszawa : PWN, 2021.
 • Rossi, Andrew, After truth: disinformation and the cost of fake news (film). Recenzja filmowa,  Postprawda: dezinformacja i koszt fake newsów W: Kino nr 6 2020, s. 76.
 • Sokołowska Katarzyna, Sylburski Marek, JPDL czyli jak praktycznie dezinformują ludzi, Wyd. Wojownicy, 2022.
 • Tomaszewska-Michalak, Magdalena, “Fake news” : wstępna analiza zjawiska, W: Przegląd Politologiczny nr 1 (2021), s. 59-72.
 • Volkoff Vladimir, Krótka historia dezinformacji. Od konia trojańskiego do internetu, Wyd. Wektory, 2022.
 • Wachowicz Mikołaj Juliusz – Ujęcie teoretyczne pojęcia dezinformacji
 • Woźniak-Zapór Marta, Fake news – niebezpieczeństwo w mediach, W: Bezpieczeństwo : teoria i praktyka 2017, nr 4, s. 99-108.

JAK NIE DAĆ SIĘ ZŁAPAĆ W SIECI?

BAZA MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

Co to jest fake news i skąd się bierze? Krótki przewodnik

Jak poradzić sobie w świecie (dez)informacji?

Dlaczego nie fake newsy?

Scenariusze zajęć i warsztatów

Definicje fake newsów

Po co tworzy się fake newsy?

Narzędzia do weryfikacji

Jak reagować na fake newsy?

Konsekwencje rozpowszechniania fake newsów