Digital Information Literacy and Collaborative Learning at School

To projekt, który polega na międzynarodowej współpracy placówek edukacyjnych, zarówno lokalnych lub regionalnych organizacji działających na rzecz edukacji szkolnej.

Celem horyzontalnym projektu jest otwarte nauczanie i nowoczesne praktyki w erze cyfrowej wspierające rozwijanie umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli.

Projekt „Check & Design” jest skierowany zarówno do uczniów szkół średnich, oraz dla nauczycieli, aby wzmocnić umiejętności korzystania z informacji oraz tworzenia treści cyfrowych.

Projekt wspiera nauczycieli  w pozyskiwaniu innowacyjnych metod cyfrowych i pedagogiki umożliwiającej wykrywanie fałszywych wiadomości online, opracowywaniu cyfrowych materiałów i narzędzi do nauki, wspierając efektywne wykorzystanie zasobów internetowych i przekazanie metodologii swoim uczniom w celu:

  • zwiększenia wykorzystania narzędzi cyfrowych w edukacji
  • rozwijania cyfrowej technologii edukacyjnej ustanowienia oraz procesu uczenia się opartego na współpracy w celu przezwyciężania schematów stosowanych w klasycznej edukacji
  • poszerzanie umiejętność korzystania z informacji i danych oraz samodzielnego tworzenia treści cyfrowych
  • rozwijanie umiejętności krytycznego odbioru informacji i zwalczanie dezinformacji
  • poszerzenie świadomości uczniów dotyczących działań kulturalnych realizowanych na poziomie lokalnym

GŁÓWNE DZIAŁANIA

The Massive Open Online Course (MOOC)

Kurs MOOC dotyczący umiejętności informacyjnych dla nauczycieli i uczniów na platformie EduOpen.

 
Eurocities

Stworzenie grup roboczych zajmujących się szeroko pojętą kulturą i promocją miast partnerskich

 
Digital collaborative learning Toolkit for Teachers

Cyfrowy zestaw narzędzi do wspólnego uczenia się i nauczania:

Social Books Creator  

https://cooperative-press.eu/

Biblioteka Cyfrowych Narzędzi Dydaktycznych

https://uczemedialnie.pl/narzedzia/ 

European Digital Teachers Curriculum
Działania na rzecz stworzenia programu nauczania dla nauczycieli szkół średnich z zakresu edukacji informacyjnej i medialnej

https://www.frse.org.pl/brepo/panel_repo_files/2021/02/18/hubspj/edukacja-cyfrowa-pl.pdf

https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/Edukacja-cyfrowa_2020-09-22.pdf

PARTNERZY